Pražské astronomické hodiny – Staroměstský orloj

Orloj je umístěný na jižní straně věže Staroměstské radnice na Starém městě pražském. Hodinový stroj je sestaven ze tří hlavních prvků: z astronomického ciferníku zobrazujícího polohu Slunce a Měsíce na obloze a řadu dalších astronomických podrobností; z pohybujících se apoštolů, kteří se promenují každou hodinu a z řady dalších pohyblivých sošek – zejména Smrt odbíjející hodinu smrti; a z kalendáře s medailony představujícími jednotlivé měsíce roku

Pražský hrad

Pražský hrad je oficiálním sídlem a úřadem prezidenta České republiky. Je situovaný na Hradčanech, jedné z pražských čtvrtí. Hrad byl od 9. století sídlem českých králů, panovníků Svaté říše římské a prezidentů Československa. Královské korunovační klenoty jsou umístěny ve skryté místnosti.

Karlův most

Karlův most je známý starodávný most, který v České republice překlenuje v Praze řeku Vltavu. Jeho stavba započala v roce 1357 na přání krále Karla IV. a byla dokončena na počátku 15tého století. Most byl postaven na místě původního Juditina mostu vybudovaného v letech 1158–1172, jenž byl zničen povodní v roce 1342. Nynější most se původně nazýval „Kamenný most“ či „Pražský most“, avšak od roku 1870 nese jméno „Karlův most“.